Lunda
Vi kör våra race framförallt på Lunda Flygplats utan för Uppsala.
Det brukar bli mellan 3-4 race per år.

Anmälan till Lunda hittar ni HÄR
Visa anmälda till Lunda HÄR

Resultat från Lunda HÄR

Regler:

1. Allmänt:

All körning skall ske på ett ansvarsfullt sätt. Högsta rekommenderade
hastighet är 30Km/h på hela området utom när man kör i själva banan. All
körning sker på egen risk. Arrangörerma eller deras bandagskommitté påtar
sig inget ansvar för skador eller incidenter på banan eller depån.

2. Område:

All körning skall ske på anvisat område, om frikörning är tillåten är
föraren skyldig att känna till områdets yttergränser.
Avspärrningar, skyltar och övriga anvisningar skall respekteras.

Klädsel: Ja tack.
Hjälm: Avgör Ni själva.

Kostnaden 300 per bil.

Adress å vägbeskrivning:

Lunda flygfält , 74791 ALUNDA, På E4 i Uppsala, sväng av på avfart 188 mot
Östhammar (väg 288). Kör ca 4 mil. Sväng vänster när skylt Lunda dyker upp.
Kör ca 2,5 km så ser ni sedan flygfältet på vänster sida.