MedlemsskapMedlemsavgiften är 100 kr för år 2001, som ska täcka en del av
klubbens fasta utgifter till bl.a. SOFT, StOF.
Har våra sidor om klubben intresserat dej till medlemskap,
välkommen att gå till "Medlemsansökan"

Klubbens fasta utgifter är avgift till SOFT (Svenska Orienteringsförbundet), StOF (Stockholms Orienteringsförbund) och avgift för klubbens postgirokonto totalt 2700kr

Reklamblad för Medlemskap