Budget 2002

Budget för Ågesta OK 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomster

Kronor

Utgifter

Kronor

Medlemsavgifter

1.000

Medlemsavgift SOFT

500

Bingolottoförsäljning

4.050

Medlemsavgift StOF

1.240

 

 

Postgiroavgift

310

 

 

Klubbkläder, subvention

1.000

 

 

Träningar

1.000

 

 

Arrangemang

1.000

Summa

5.050

Summa

5.050