Ågesta OK, förslag på verksamhetsplan och budget för 2001.

 

Verksamhetsplan:

 

Verksamheten under år 2001 kommer att omfatta träningar i Ågesta och deltaga i under året arrangerade tävlingar. Främst regionala tävlingar och O-ringen. Antal tävlingar upp skattas totalt till 15 stycken per medlem och år.

 

 

Budget:

 

Tillgångar

 

Skulder

 

 

 

 

 

Postgiro

0

Eget kapital

0

 

 

 

 

SUMMA:

0

SUMMA:

0

 

 

Intäkter:

Kronor

Kostnader:

Kronor

 

 

 

 

Medlemsavgifter

800

Avgift SOFT

500

Bingolotter

2610

Avgift StOF

1500

Medlemskonton

7800

Avgift Postgirokonto

310

 

 

Porto

100

 

 

Startavgifter medlemmar (15x8x65)

7800

 

 

Övrigt

1000

 

 

 

 

SUMMA:

11210

SUMMA:

11210