Kallelse till styrelsemöte hos Rune Tjörnfors torsdag 14 maj -02

                 Kl 19.oo

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till dagordning för Ågesta OK´s styrelsemöte 2002-05-14 hemma hos

Rune Tjörnfors, Sköndal

 

 

§  6       Mötets öppnande

§  7       Godkännande av dagordning

§  8       Föregående protokoll , 2001-01-17, Årsmötesprotokoll

§  9       Rapporter och skrivelser

§ 10      Ekonomi

§ 11       Ungdomsverksamhet, ”Skattjakt”

§ 12      ”Vår hemsida” 

§ 13       Nya medlemmar

§ 14      ”Fasta” träningskontroller

§ 15       Reflexslingorna

§ 16       Ev.svar på artikel i StOF-Nytt

§ 17       StOF´s Banläggarutbildning 27/5 + 3/6

§ 18       Natt-KM 2002

§ 19       StOF´s Ordförandeträff 17/6

§ 20       BingoLotto

§ 21       Övriga frågor

§ 22      Avslutning                Välkomna /Rune/