Förtroendevalda 2002

Förslag på förtroendevalda för Ågesta OK 2002.

 

 

 

 

 

 

Val av:

 

a)                 Klubbens ordförande för en tid av ett år;
Nuvarande: Rune Tjörnfors.
Förslag: Rune Tjörnfors.

 

b)                En ledamot för en tid av två år;
Nuvarande: Key Lindell. Ledamöter med ett år kvar av mandatperioden: Petra Lindell och Leif Johansson.
Förslag: Key Lindell.

 

c)                 Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
Nuvarande: Thomas Lindell och Örjan Kampegård.
Förslag: Thomas Lindell och Örjan Kampegård i nämnd ordning.

 

d)                En revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
Nuvarande: Johan Asplund.
Förslag Johan Asplund.

 

e)                 Valberedningens arbete sköts av styrelsen.

 

f)                 Beslut om val av ombud till StOF.
Nuvarande: Rune Tjörnfors.
Förslag: Rune Tjörnfors.