Kallelse till styrelsemöte hos Rune Tjörnfors torsdag 18 apr 2002

                 Kl 19.oo

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till dagordning för Ågesta OK´s styrelsemöte 2002-04-18 hemma hos

Rune Tjörnfors, Sköndal

 

 

§ 17      Mötets öppnande

§ 18      Godkännande av dagordning

§ 19      Föregående protokoll , 2001-01-17, Årsmötesprotokoll

§ 20      Rapporter och skrivelser

§ 21      Ekonomi

§ 22      Ungdomsverksamhet, ”Skattjakt”

§ 23      ”Vår hemsida” 

§ 24      Nya medlemmar

§ 25      ”Fasta” träningskontroller

§ 26       Reflexslingorna

§ 27       Svar på artikel i StOF-Nytt

§ 28       BingoLotto

§ 29      Övriga frågor

§ 30      Avslutning.

 

 

 

Välkomna