Protokoll fört vid Ågesta OK´s styrelsemöte i Skogås torsdagen den 28 december 2000.

 

 

 

 

Närvarande: Rune Tjörnfors, Petra Lindell, Key Lindell. (3)

 

 

 

§18.    Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Rune Tjörnfors som hälsade styrelsen välkommen.

 

§19.    Årsmöte. Styrelsen beslutade att anordna årsmötet den 25 januari 2001 kl 19.00 hos Rune Tjörnfors.

 

§20.    Bingolotter. Styrelsen beslutade att ansöka om att få sälja bingolotter.

 

§21.    Registrering. Det är nu klart med organisationsnummer från skattemyndigheten, vilket medför att vi nu kan få ett postgirokonto. Vi är nu också anslutna till Riksidrottsförbundet, SOFT och StOF som medlemmar och vi har fått tilldelat ett föreningsnummer.

 

§22.    Verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplan och budget för 2001 diskuterades. Båda dessa iordningställs till årsmötet.

 

§23.    Mötets avslutning. Mötet avslutades med tack för visat intresse.

 

 

 

 

Vid protokollet                                                     Justeras

 

 

 

 

/ Key Lindell /                                                      / Rune Tjörnfors /