Protokoll fört vid Ågesta OK´s styrelsemöte/klubbmöte i Sköndal torsdagen den 22 februari 2001.

 

 

 

 

 

 

 

Närvarande: Rune Tjörnfors, Petra Lindell, Key Lindell, Leif Johansson. (4)

 

 

§43.    Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Rune Tjörnfors som hälsade styrelse och klubbmedlemmar välkomna.

 

§44.    Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.

 

§45.    Föregående protokoll. Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

 

§46.    Skrivelser.

1) Inkommit deklarationsblankett från skattemyndigheten. Insändes tillsammans med senaste revisionsberättelsen som utvisar att vi inte haft någon ekonomisk verksamhet förra året.
2) Inkommit kallelse till StOF årsmöte 2001-03-07 med verksamhetsberättelse. Rune, utsedd till vår representant i StOF deltar i mån av tid och lust.

 

§47.    Ekonomi. Bingolottförsäljningen har inbringat en inkomst på 400 kronor till klubben.

 

§48.    Klubbmärke. Klubbmärke enligt förslag godtogs med annan font på texten (Comic Sans MS, svart text). Skall även provas med gul bakgrund. Sändes ut för bedömning.

 

§49.    Klubbkläder. Förslaget enligt Rune/Solweig med v-skärning i halsen, ficka och gulrand på byxorna, text på ryggen enligt förslag (Comic Sans MS, gul text med svart bård), godkändes. Likaså godkändes förslaget att ha en reflexremsa på vindoveralls byxorna istället för den gula som på tävlingsdressen.

 

§50.    Bingolotto. Information, budgeten på 2400 kronor kommer vida att överskridas. Försäljningen går mycket bra.

 

§51.    Tävlingsanmälningar. Anmälningar till O-ringen 2001 skall vara inne senast 2001-03-15 till en kostnad av 500 kronor eller senast 2001-05-15 till en kostnad av 600 kronor per deltagare.

 

§52.    Övriga frågor. Klubbflagga, beställ tyg med samma material och färger som tävlingskläderna. Tre färger, gul/grön/blå, minst 30x100 cm/färg.

 

§53.    Mötets avslutning. Mötet avslutades med tack för visat intresse.

 

 

Vid protokollet                                                     Justeras

 

 

 

 

/ Key Lindell /                                                      / Rune Tjörnfors /