Protokoll fört vid Ågesta OK´s styrelsemöte/klubbmöte i Sköndal torsdagen den 15 mars 2001.

 

 

 

 

 

 

 

Närvarande: Rune Tjörnfors, Petra Lindell, Key Lindell, Leif Johansson, Solveig Tjörnfors, Thomas Lindell, Eva Kampegård, Örjan Kampegård. (8)

 

 

§54.    Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Rune Tjörnfors som hälsade styrelse och klubbmedlemmar välkomna.

 

§55.    Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.

 

§56.    Föregående protokoll. Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

 

§57.    Rapporter och Skrivelser.

1) Prisuppgifter på klubbmärken.
2) Information om naturpasset.

3) Nyhetsbrev om nytt data system, ”klubben online”.

4) Rapport bingolotto, fortfarande mycket god försäljning.

 

§58.    Ekonomi. Bättre än väntat pga bingolottförsäljningen.

 

§59.    Klubbmärke. Klubbmärke enligt förslag 2 godtogs men med små stammar. Storleken skall vara 90 mm hög. Transfertryck i fyra färger, blå, grön, vit och röd. 50 stycken  beställes, kostnad 2350:-.

 

§60.    Övriga frågor. Diskussion om klubbflagga, ingen officiell flagga finns som ser ut som vårt förslag. Tre färger, gul/grön/blå, se nedan.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


           Alla funderar och kommer med ett eventuellt förslag, det är gott om tid innan kläder och tyg kommer.

 

§61.    Mötets avslutning. Mötet avslutades med tack för visat intresse.

 

 

Vid protokollet                                                     Justeras

 

 

 

 

/ Key Lindell /                                                      / Rune Tjörnfors /