Protokoll fört vid Ågesta OK´s styrelsemöte i Sköndal torsdagen den 31 maj 2001.

 

 

 

 

 

 

 

Närvarande: Rune Tjörnfors, Petra Lindell, Key Lindell, Leif Johansson. (4)

 

 

§62.    Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Rune Tjörnfors som hälsade styrelsen välkommen.

 

§63.    Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.

 

§64.    Föregående protokoll. Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

 

§65.    Rapporter och Skrivelser.  Inbjudan från Danmark och orientering på Bornholm 27 – 28 oktober 2001.

 

§66.    Ekonomi. Kassören visade resultat- och balansrapporten, ekonomin god, prydligt gjort.

 

§67.    Bingolotto. Försäljningen går mycket bra tack vare inarbetad kundkrets och klubbreklam vid försäljningen. Beslöts att fortsätta med lottförsäljningen hösten 2001 och våren 2002. Provision på vårlotten beslöts till 8/16 kronor för enkellott respektive dubbellott.

 

§68.    Femdagarsträning. Skogsluffarna och Enskede har femdagarsträning, måndag till fredag 25 – 29 juni (veckan efter midsommar). Beslöts att klubben betalar för kartorna mot att man springer i klubbens kläder.

 

§69.    Klubbflagga. Förslag på att förstora klubbmärket och trycka på flaggan. Tyget kommer i slutet av veckan. Key gör provtryck på en gammal OKS tröja. Frågat via brev om en teleskåpstång med fäste, vikt, storlek och kostnad. Eventuellt kan ett fiskespö användas, beslöts att köpa in ett spö för cirka 100 kronor att prova.

 

§70.    O-ringen. De anmälda till O-ringen samlas och går igenom vad programboken innehåller, när den kommit.

 

§71.    Övriga frågor.
* 50 st 10x10 cm plastbelagda kontrollskärmar inköpta för 85 kronor + faktureringsavgift.
* Beslöts att köpa in 20 st Ågesta kartor, 1:10000.
* Inköp av banläggningsbok togs upp och det bestämdes att titta i den i SOFT-tältet under O-ringen veckan. Om boken befinns vara bra beslöts att köpa in en för ungefär 200 kronor.
* Hemsidan skall uppdateras med klubbinformation, klubbens syfte, medlemsavgift, antal medlemmar, ordförandens telefonnummer, klubbdräkter. 

 

 

§72.    Mötets avslutning. Mötet avslutades med tack för visat intresse.

 

 

Vid protokollet                                                     Justeras

 

 

 

 

/ Key Lindell /                                                      / Rune Tjörnfors /