Protokoll fört vid Ågesta OK´s styrelsemöte i Skogås torsdagen den 18 oktober 2001.

 

 

 

 

 

 

 

Närvarande: Rune Tjörnfors, Petra Lindell, Key Lindell, Leif Johansson, Thomas Lindell. (5)

 

 

§73. Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Rune Tjörnfors som hälsade styrelsen välkommen.

 

§74. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.

 

§75. Föregående protokoll. Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

 

§76. Rapporter och Skrivelser.  Följande har inkommit: Stockholms Idrott, Svensk Idrott, StOF-nytt. Medlemmarna har firat klubbens 1-årsdag på restaurang ”Greken på hörnet”. Löpträningen startade i början av september.

 

§77. Ekonomi. Kassören visade resultat- och balansrapporten samt transaktionsinformation. Ekonomin är mycket god och över förväntan. Rapporten godkändes.

 

§78. Nya medlemmar. Två yngre (10 och 16 år) personer har varit intresserade av Ågesta OK. Vi har talat om att vi inte har någon ledarledd ungdomsverksamhet ännu. Hänvisning har skett till OK Södertörns ungdomssektion (16-åringen).

 

§79. MILA. Vi har fått erbjudande om sponsring från MILA. Vi har svarat via e-post för att få reda på vilka villkor som gäller men inget svar ännu.

 

§80. Paneldebatt Bosön. Stockholms orienteringsförbund har inbjudit till en paneldebatt på Bosön om orienteringens framtid, lördagen den 1 december klockan 10-14. Beslutades att Petra och Rune deltar och att klubben står för kostnaden 100 kronor (inklusive lunch) per deltagare.

 

§81. Ordförandeträff. Kallelse till en ordförandeträff onsdagen 14 november har inkommit, Rune deltar.

 

§82. Avgift 2002 (tävling och förbund). Årsavgift till SOFT oförändrat 500 kronor per år. Förslag att höja startavgiften på tävlingar från 30/65 kronor till 40/90 kronor, beslut senare. StOF-avgiften beslutas i mars 2002.

 

§83. Klubbtält (vindskydd). Förslag på tunneltält från FK Friskus-Varberg. Vi har tittat på dem som klubbarna hade med på 25-mannahelgen. De verkar fungera mycket bra, lätta och enkla att sätta upp. Beslutades att köpa in 2 stycken tält i grön färg, storlekarna 1 segment och 3 segments tält. Kostnad, 2295 kronor + 4195 kronor inklusive moms och tullavgift. Frakt tillkommer om inte tälten kan överlämnas vid någon tävling. Rune beställer.

 

§84. Reflexslingor, Nattkontrollstavar. Bestämdes att färgmarkera alla slingor i skogen med färgkod, för ändamålet beslutades att köpa in ett reflexark av varje färg (vit, röd, grön, blå, gul, orange). Nattkontrollstavar kan tillverkas av VP-rör i dimension 32 mm. Vit, röd och blå reflexer går åt för detta.

 

§85. Bingolotto. Informerades om nytt bingolotto, de två första gångerna får klubbarna och försäljarna tillsammans 25 kronor per såld lott.

 

§86. Nästa styrelsemöte. Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 6 december klockan 19:00 i Skogås.

 

§87. Övriga frågor.
* Årsmötesdag bestäms på nästa möte.
* O-ringen, anmälningsavgiften är lägst om man anmäler sig före 1 december (600 kronor). Därefter höjs avgiften stegvis.

 

§88. Mötets avslutning. Mötet avslutades med tack för visat intresse.

 

 

Vid protokollet                                                 Justeras

 

 

 

 

/ Key Lindell /                                                   / Rune Tjörnfors /