ÅGESTA OK
RESULTATRÄKNING 2001-12-31 2000-12-31
utfall budget
INKOMSTER
Medlemsavgift 900 900 0
Bingolotto provision 33 303 2 000 0
Räntor 90 0
     
SUMMA TILLGÅNGAR 34 293 2 900 0
UTGIFTER
SOFT 500 500 0
STOF 1 880 1 880 0
Porto 35 0
Postgiro 560 310 0
Klubbkläder 2 730 0
Klubbflagga 310 0
Träning Not 1 793 0
Klubbtält 6 760 0
Bingolotto 1 270 0
Övrigt Not 2 2 349 0
Årets resultat 17 107
     
SUMMA UTGIFTER 34 293 2 690 0
Not 1 Träning
Miniskärmar 113
"Reflexrör" 35
Kartor 420
Ostjakten 225
Not 2 Övrigt
Jubileumsmiddag 1982
PR 167
Paneldebatt Bosön 200