REVISIONSBERÄTTELSE

 

för

 

ÅGESTA ORIENTERINGSKLUBB

 

org nr 802409-8959

 

 

 

 

 

Undertecknad utsedd att granska Ågesta Orienteringsklubbs räkenskaper för verksamhetsåret 2000-09-27 – 2000-12-31 får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse.

 

Några ekonomiska transaktioner har inte förekommit under räkenskapsåret utan jag har endast granskat styrelsens förvaltning.

 

 

Då revisionen inte givit anledning till anmärkningar föreslår jag:

 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

 

 

 

Hallstavik 2000-01-15

 

 

 

Johan Asplund