Verksamhetsberättelse

Ågesta OK’s styrelse avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2001-01-01 – 2001-12-31

 

 

 

 

Styrelsen

Ordförande                       Rune Tjörnfors

Kassör                                Petra Lindell

Sekreterare                                            Key Lindell

Ledamot                             Leif Johansson

Suppleant                          Thomas Lindell

Suppleant                          Örjan Kampegård

 

Övriga funktioner

Klubbinformatör               Leif Johansson

Webmaster                        Thomas Lindell

Revisor                               Johan Asplund

Ombud i StOF                   Rune Tjörnfors

 

Medlemmar

Medlemsuppgifter per 31 december 2001. 10 st medlemmar alla över 25 år, av dessa är 4 st kvinnor och 6 st män.

 

Möten

Styrelsen har hållit 6 styrelsemöten varav 1 kombinerat styrelse/klubbmöte.

 

Klubbsignaturer

Utseende på klubbkläder, klubbmärke och klubbflagga har framtagits av styrelsen. Alla medlemmar har sedan fått tillfälle att yttra sig och komma med förslag på ändringar. Klubbkläder/märke har köpts in, klubben har sponsrat inköp av klubbkläder med 2730 kronor. Klubbflaggan har tillverkats av oss själva men tyget är inköpt.

 

Hemsida

Hemsidans adress www.agestaok.com har beställts för två år. Klubbens hemsida innehåller klubbinformation, syfte, antal medlemmar, kontaktinformation och en sida bara för medlemmar (lösenordsskyddad).

 

Klubben Online

Klubben är ansluten till ”klubben online” för enbart tävlingsanmälningar.

 

Externa möten

Klubben har deltagit i en paneldebatt på Bosön om orienteringens framtid och i StOFs ordförandeträff.

Tävlingar

Medlemmarna har deltagit i ett antal tävlingar under året 23 st. Nästan hela klubben deltog i O-ringen. Klubbens årliga tävling Ostjakten arrangerades i Ågesta. Denna gång inbjöds även Hammarby orienteringssektion. Deltagarantalet var 4, troligen pga det dåliga vädret. Vinnaren fick förutom det sedvanliga priset, osten, en ostbricka med osthyvel i björk skänkt av Åke Hellman som han tillverkat själv.

 

Träningar

Träning har skett varje tisdag och ibland även på torsdagar utom under sommarmånaderna. Klubbens utmärkta träningsrundor, ”reflexslingorna” har kartlagts. Någon/några andra har också lagt ut reflexslingor som klubben kartlagt.

 

Bingolotto

Bingolotter har regelbundet sålts under året vilket medfört att kundkretsen har blivit relativt stor. Försäljningen ger mycket goda inkomster till klubben.

 

Inköp

Under året har inköpts, plastbelagda orienteringsskärmar, Ågestakartor och två stycken klubbtält ett litet och ett större.

 

Ekonomi

Klubben har en mycket god ekonomi. Tack vare bingolotto försäljningen har klubbens årsvinst blivit 17.107,14 kronor. Klubbens kassa är på 37.875,14 kronor som till största delen har placerats i ett ”högräntekonto” hos Roslagens Sparbank.

 

 

Stockholm den 31 januari 2002

 

 

 

 

/ Rune Tjörnfors /                        / Petra Lindell /                             / Key Lindell /

 

 

 

 

/ Thomas Lindell /                          / Leif Johansson /