Välkommen till Ågesta OK!Ågesta OK är en klubb för de som vill ha roligt med trivsam motion genom orientering. All verksamhet arrangeras på frivillig basis av de som önskar.

Medlemsavgiften är låg och är tänkt att täcka klubbens fasta utgifter. Klubbens största tillgång är våra medlemmar. Varje medlem betalar sina egna tävlingsavgifter, klubbkläder mm.

Ågesta OK startades 27 september 2000.
Idag är vi 10 st medlemmar.