Medlemsskap


MÅLSÄTTNING
Ågesta OK är en klubb för de som vill ha roligt och trivsam motion genom orientering. All verksamhet arrangeras på frivillig basis av de som önskar. En av klubbens målsättningar är att delta i O-ringen varje år.

Medlemsavgiften är 100 kr för år 2001, den ska täcka en del avklubbens fasta utgifter, avgift till SOFT (Svenska Orienteringsförbundet), StOF (Stockholms Orienteringsförbund) och avgift för klubbens postgirokonto.

Varje medlem betalar sina egna tävlingsavgifter, klubbkläder mm.

För att dra in lite till klubbens kassa säljer vi även bingolotter. All lottförsäljning är frivillig.


Har våra sidor om klubben intresserat dej till medlemskap,
välkommen att gå till "Medlemsansökan"

Reklamblad för Medlemskap

Formulär för Medlemsansökan