Välkommen till Ågesta OK!

 

Ågesta OK är en ung förening . Vi bildades den 27 september 2000 .

 

MÅLSÄTTNING

Ågesta OK är en klubb för de som vill ha roligt och trivsam motion genom orientering . All verksamhet arrangeras på frivillig basis av de som önskar .

Ett av klubbens målsättningar är att delta i O-ringen varje  år .

 

TRÄNING


Ågesta OK tränar i Ågesta skogen alla tisdagar kl 19 . Under sommaren är det dock uppehåll .

Några tränar även på tors-dagar kl 19.

Träningen består av att springa i skogen efter karta under den ljusa delen av året .

Under den mörka delen av året har vi även flera reflex-slingor som är utsatta i skogen som vi springer efter med pannlampa .

Slingorna är gjorda för att kunna kombineras som man vill.
 

 

TÄVLING

 

Ågesta OK deltar i flertal tävlingar både inom och utom den egna distriktet.

 

 

 

 

 

 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften är låg och är tänkt att täcka en del av klubbens fasta utgifter.

Klubben har inga egna till-gångar, förutom våra ovär-derliga medlemmar.

 

Varje medlem betalar sina egna tävlingsavgifter, klubb-kläder mm.


 Medlemsavgiften är 100 kr för alla år 2001.

 

 

 

 

 

 

 

BINGOLOTTER

För att dra in lite till klubbens kassa säljer vi även bingolotter . All lottförsälj-

ning är frivillig.

 

 

MEDLEMSKAP

Vill du vara med………

 

Kontakta Oss

Ordförande :

Rune Tjörnfors

Tel 08 – 93 47 62

Klubbinformation :

 Leif Johansson

Tel 08 – 604 85 61

 


Postadress:

Ågesta Orienteringsklubb

Spettekaksvägen 56

128 69 Sköndal

e-post:

 agestaok@agestaok.com

Hemsida:

www.agestaok.com

 

Postgiro: 441 29 88 - 0

Org.nr:  802409-8959