TRÄNING
Ågesta OK tränar i Ågesta skogen alla tisdagar kl 19. Under sommaren är det uppehåll.
Några tränar även på torsdagar kl 19.
Kontrollera alltid med andra medlemmar om någon är där.

Träningen består av att springa i skogen efter karta under den ljusa delen av året. Under den mörka delen av året har vi även reflexslingor som är utsatta i skogen som vi springer efter med pannlampa.