Vi är: Stene, Leffe, Bob, Ola, Krille, *:an, Henke, Rocco och Jag (Pingen)